Fəxrəddin  VEYSƏLLİ

Filologiya elmləri doktoru, professor

   
   
   
   
   
   
Baş səhifə
   
Haqqında
Kitablar
Məqalələr
Şəkillər
Video
“Azərbaycanda xarici dillər” jurnalı
Hesabatlar
Arxiv
Əlaqə
   
   
   
   
   
 

ADU-nun Ümumi dilçilik kafedrasının professoru F.Y.Veysəllinin 2014-2018-ci illər ərzində dərc olunmuş elmi-metodik əsərlərinin

SİYAHISI (endir)


ADU əməkdaşlarının Novosibirsk Beynəlxalq Konfransında iştirakı haqqında h e s a b a t ı


 

BİR DİLÇİNİN PORTRESİ


Cümhuriyyətin 100 illiyi və əlifbamızın problemləri
“Nibelunqlar nəğməsi” Azərbaycan dilindəXəzər Universitetində Semiotika üzrə 8-ci Beynəlxalq Konfrans uğurla baş tutdu
Məşhur ailmin “Dilçiliyə giriş” kitabı təqdim edildi


Fonoloq alimin xaricdə uğurları


Azərbaycan dilçiləri dünya meridianlarında


Краткое содержание доклада, прочитанного д-ром филол. н, проф. Ф.Я.Вейсялли на пленарном заседании Международной Конференции на тему «Актуальные проблемы когнитивной и прикладной лингвистики»

ardı
Tətbiqi dilçiliyin əsas istiqamətləri

ardı“Azərbaycan dilinin orfofoniya lüğəti” ilk dəfə olaraq çap olunub

ardı